LÄSTA BÖCKER 2018 - länkat från Den långsamma bloggen

ISHIGURO, Kazou: When we were orphans. Faber and Faber, 2000.

ISHIGURO, Kazou: Never let me go. Faber and Faber, 2005.
ISHIGURO, Kazou: Nocturnes. Faber and Faber, 2009.

ROTH, Joseph: Report from a parisian paradise. Essays from France 1925-1939. W. W. Norton, 2004.
ROTH, Joseph: Kejsarbysten och andra noveller. Atlantis, 2012.

HÄR ÄR EN LÄNK TILL LÄSTA BÖCKER 2008-2017