LÄSTA BÖCKER 2018 - länkat från Den långsamma bloggen

ASPENSTRÖM, Werner: Bäcken. Bonniers, 1958.

ASPENSTRÖM, Werner: Jordvagga - Himmelstak. FIB:s Lyrikklubb, 1973.
ASPENSTRÖM, Werner: Sommar. Om naturen, människan och tidens gång. Bonniers, 1977.

ASPENSTRÖM, Werner: Det röda molnet. Drömmar och drömlikt ur "De svarta böckerna". Bonniers, 1986.

DELBLANC, Sven: Åminne - en berättelse från Sörmland. Bonniers, 1970.  [omläsning]
DELBLANC, Sven: Stenfågel - en berättelse från Sörmland. Bonniers, 1973.  [omläsning]

DELBLANC, Sven: Vinteride - en berättelse från Sörmland. Bonniers, 1974.  [omläsning]

DELBLANC, Sven: Stadsporten - en berättelse från Sörmland. Bonniers, 1976.  [omläsning]
EHNMARK, Anders: Minnets hemligheter. En bok om Erik Gustaf Geijer. Norstedts, 1999. [omläsning]
EHNMARK, Anders: Krigsvinter. Dagbok från skogen. Atlas, 2002. [omläsning]
EKMAN, Kerstin: Häxringarna. Bonniers, 1974.
EKMAN, Kerstin: Springkällan. Bonniers, 1976.
EKMAN, Kerstin: Änglahuset. Bonniers, 1979.
EKMAN, Kerstin: En stad av ljus. Bonniers, 1983.
EKMAN, Kerstin: Grand final i skojarbranschen. Bonniers, 2011. [omläsning]

EKMAN, Kerstin: Gubbas hage. Bonniers, 2018.
GEIJER, Erik Gustaf: Minnen. Utdrag ur brev och dagböcker. Med inledning av Fredrik Böök.  Norstedts, 1929.

HAAKE, Ragnar: Frihetskonst. Författarroll och modernitet genom Sven Lindqvists tidiga författarskap. Atlas, 2013.
ISAKSSON, Hans: Werner Aspenström. Natur och kultur, 2003.

ISHIGURO, Kazou: The unconsoled. Faber and Faber, 1995. 

ISHIGURO, Kazou: When we were orphans. Faber and Faber, 2000.

ISHIGURO, Kazou: Never let me go. Faber and Faber, 2005.
ISHIGURO, Kazou: Nocturnes. Faber and Faber, 2009.

JAMES, P. D. A mind to murder. 1963.
JAMES, P. D.: Ett slags rättvisa. Wahlström & Widstrand, 1998.

JONSSON, Stefan & LINDQVIST, Sven: Sanningskonst. Samtal om ett författarskap. Bonniers, 2018.

KRASTEV, Ivan: Efter Europa. Daidalos, 2018.

KYLHAMMAR, Martin: Den okände Sten Selander. En borgerlig intellektuell. Akademeja, 1990.
LAGERCRANTZ, Olof: Om konsten att läsa och skriva. Wahlström & Widstrand, 1985. [omläsning]

LE GUIN, Ursula K.: Lavinia. A novel. Mariner Books, 2009.
LINDBERG, Bo: Seneca. Människosläktets lärare. Atlantis, 2010. [omläsning]

LINDKVIST, Thomas & SJÖBERG, Maria: Det svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid. Studentlitteratur, 2003.
LINDQVIST, Sven. Ett förslag. Bonniers, 1955. [omläsning]
LINDQVIST, Sven: Handbok. Bonniers, 1957. [omläsning]
LINDQVIST, Sven: Praktika. Bonniers, 1962. [omläsning]

MARKS, Dennis: Wandering jew. The search for Joseph Roth. Notting Hill Editions, 2011.
PETTERSSON, Gunnar: London - en berättelse om en stad. Natur & kultur, 2018.

ROTH, Joseph: Report from a parisian paradise. Essays from France 1925-1939. W. W. Norton, 2004.
ROTH, Joseph: Kejsarbysten och andra noveller. Atlantis, 2012.
ROTH, Joseph: Den falska vikten. Ruin, 2004.

ROTH, Joseph: Radetzkymarschen. Lind & Co, 2018.

ROTH, Joseph: The emperor's tomb. Overlock Press, 2002 [1938]. [omläsning]

SAYERS, Dorothy: Den nio målarna. [1934].

SELANDER, Sten: Mark och rymd. Ett urval essayer om svensk natur och bygd. Bonniers, 1959.
SJÖBERG, Fredrik: Flugfällan. Nya Doxa, 2004.

THOREAU, Henry David: Walden. Natur och kultur, 2006.

VERGILIUS: Aeneiden. Tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson. Natur & kultur, 1988.

YOURCENAR, Marguerite: Hadrianus minnen. Forum, 1985.
ÅSBRINK, Elisabeth: 1947. Natur & kultur, 2016.

HÄR ÄR EN LÄNK TILL LÄSTA BÖCKER 2008-2017