LÄSTA BÖCKER 2008-2017 - länkat från Den långsamma bloggen

LÄSTA BÖCKER 2008:

Asplund, Johan, Angående Raymond Chandler, Korpen, Göteborg, 2004

Bauman, Zygmunt, Konsumtionsliv, Daidalos, Göteborg, 2008

Björk, Nina, Fria själar: ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson, Wahlström & Widstrand, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008, Stockholm, 2008

Björk, Nina, Sireners sång: tankar kring modernitet och kön, [Ny utg.], Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2000

Björk, Nina, Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, [Ny utg.], Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996

Bredal, Bjørn, Humanist till häst : en bok om Michel de Montaigne, Atlantis, Stockholm, 1993

Chandler, Raymond, Playback, 1958

Chandler, Raymond, The Big Sleep, 1939

Chandler, Raymond, The Little Sister, 1949

Davidsson, Cecilia, En av dessa nätter : berättelser, Bonnier, Stockholm, 1994

Davidsson, Cecilia, Utan pengar, utan bikini : berättelser, Bonnier, Stockholm, 1998

Davidsson, Cecilia, Vänta på vind : prosa, Bonnier, Stockholm, 2002

De Botton, Alain, Kärlek: en betraktelse, Pocketutg., Bromberg, Stockholm, 2008

Enquist, P. O., Ett annat liv, Norstedt, Stockholm, 2008

Enquist, Per Olov: Kapten Nemos bibliotek, Norstedts 1991 (omläsning)

Gunnarsson, Hans, Bakom glas : berättelser, Bonnier, Stockholm, 1996

Gunnarsson, Hans, En kväll som den här, Bonnier, Stockholm, 2001

Hermansson, Lars, Gå till gå : en vandringsessä, Lejd, Stockholm, 2000

Hermansson, Lars, Sitta still: en reseessä, Lejd, Stockholm, 2005

Hiney, Tom, Raymond Chandler : a biography, Chatto & Windus, London, 1997

Josefsson, Willy, Övervintraren, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2007

Kullenberg, Annette, Jag var självlockig, moderlös, gripande och ett monster av förljugenhet : en biografi om Marianne Höök, Atlas, Stockholm, 2008

Lagercrantz, Olof, Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma : Gunnar Ekelöf betraktad av Olof Lagercrantz, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1994

Lagercrantz, Olof, Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar, Karneval, Stockholm, 2007

Liffner, Eva-Marie, Drömmaren och sorgen, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2007

Lindqvist, Sven, Avsikt att förinta, Bonnier, Stockholm, 2008

Lundgren, Maja, Myggor och tigrar, [Ny utg.], Månpocket, Stockholm, 2008

Manguel, Alberto, Nattens bibliotek, Ordfront, Stockholm, 2007

McEwan, Ian, På Chesil Beach, Ordfront, Stockholm, 2007

Melberg, Arne, Försök att läsa Montaigne, Symposion, Stockholm/Stehag, 2000

Melberg, Arne, Självskrivet: om självframställning i litteraturen, Atlantis, Stockholm, 2008

Montaigne, Michel de, Essayer. Bok 1, Atlantis, Stockholm, 1986

Montaigne, Michel de, Essayer. Bok 2, Atlantis, Stockholm, 1990

Montaigne, Michel de, Essayer. Bok 3, Atlantis, Stockholm, 1992

Persson, Leif G. W., Faller fritt som i en dröm : en roman om ett brott, Bonnier, Stockholm, 2007

Sebald, Winfried Georg, Austerlitz, Hamilton, London, 2001

Sebald, Winfried Georg, Campo Santo, 1. ed., Modern Library, New York, 2006

Sebald, Winfried Georg, On the natural history of destruction : with essays on Alfred Andersch, Jean Améry and Peter Weiss, Hamish Hamilton, London, 2003

Sebald, Winfried Georg, Saturnus ringar : en engelsk vallfart, Bonnier, Stockholm, 2007

Sebald, Winfried Georg, The emergence of memory : conversations with W.G. Sebald, Seven Stories Press, New York, 2007

Sebald, Winfried Georg, The emigrants, Harvill, London, 1997

Sebald, Winfried Georg, Vertigo, Harvill, London, 1999

Starobinski, Jean, Montaigne i rörelse, Atlantis, Stockholm, 1994

Stevenson, Robert Louis, The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Penguin books, London, 1994

Svenska prosadikter, Söderberg, Lasse & Svensson, Lars-Håkan (red.), FIB:s lyrikklubb, Stockholm, 1983

Theorin, Johan, Nattfåk, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2008

Theorin, Johan, Skumtimmen, [Ny utg.], Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2008

Tranströmer, Tomas, Minnena ser mig, Bonnier, Stockholm, 1993

Woolf, Virginia, Mrs Dalloway, Wordsworth, Ware, 1996

Woolf, Virginia, Orlando: a biography, [New ed.], Wordsworth, Ware, Hertfordshire, 1995

Woolf, Virginia, To the lighthouse, Wordsworth, Ware, 1994


LÄSTA BÖCKER 2009:

Att läsa Gustafsson - en bok om Lars Gustafsson

Auster, Paul: Man in the dark

Bergman, Kerstin: En möjlig värld - en tematisk studie i Lars Gustafssons 1990-talsromaner

Borges, Jorge Luis: Fiktioner

Calvino, Italo: De osynliga städerna

Calvino, Italo: De sammanflätade ödenas slott

Calvino, Italo: Den obefintlige riddaren

Calvino, Italo: Den tudelade visconten

Calvino, Italo: Hermit in Paris - autobiographical writings

Calvino, Italo: Klätterbaronen

Calvino, Italo: Om en vinterdag en resande

Calvino, Italo: Palomar

Calvino, Italo: Under jaguarsolen

Carey, John: What good are the arts?

Chandler, Raymond: The high window

Chandler, Raymond: The lady in the lake

Chandler, Raymond: The long goodbye

Dahlgren, Eva F: Farfar var rasbiolog

Diski, Jenny: Apology for the woman writing

Eagleton, Terry: After theory

Eagleton, Terry: The meaning of life - a very short introduction

Ekman, Kerstin: Mordets praktik

George, Elizabeth: Stråk av rött

Gustafsson, Lars: Dekanen

Gustafsson, Lars: Herr Gustafsson själv

Gustafsson, Lars: Historien med hunden

Gustafsson, Lars: Kärleksförklaring till en sefardisk dam

Gustafsson, Lars: Sigismund

Gustafsson, Lars: Tjänarinnan

Gustafsson, Lars: Windy berättar

Gustfsson, Lars: Fru Sorgedahls vackra vita armar

Hustvedt, Siri: The sorrows of an American

Hustvedt, Siri: Vad jag älskade

Johannisson, Karin: Melankoliska rum : om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid

Kyrklund, Willy: Om godheten

Müller, Herta: Hjärtdjur

Nydahl, Thomas: Alla de andra som också skrev

Pop, Ioan Es.: ieud utan utgång

Proust, Marcel: Om läsning

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Brandbilen som försvann

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Den skrattande polisen

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Den vedervärdige mannen från Säffle

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Det slutna rummet

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Mannen på balkongen

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Mannen som gick upp i rök

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Polis, polis, potatismos

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Polismördaren

Sjöwall, Maj & Wahlöö, Per: Roseanna

Sontag, Susan: On photography

Sontag, Susan: Regarding the pain of others

Stensdotter, Karin: Arnes kiosk

Stensdotter, Karin: Den gordiska soffan

Svevo, Italo: En kort sentimental resa

Svevo, Italo: Zenos bekännelser

Söderberg, Hjalmar: Doktor Glas

Söderberg, Hjalmar: Hjärtats oro

Trenter, Stieg: Färjkarlen

Trenter, Stieg: Roparen

Under den synliga skriften - nedslag i Lars Gustafssons författarskap. Thomas Nydahl (red.)

Woolf, Virginia : Ögonblick av frihet - dagboksblad 1915-1941

Woolf, Virginia: Jacobs rum

Woolf, Virginia: Vågorna

Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf, Red: Magnus Halldin...

Östergren, Klas: Den sista cigarretten


LÄSTA BÖCKER 2010:

Amato, Joseph Anthony: On foot - a history of walking. New York university press, 2004.

Askestad, Einar: Kvinnohistorier. MBM förlag, 2009.

Askestad, Einar: Frånfällen. MBM förlag, 2010.

Auster, Paul: Invisible. Faber and Faber, 2009.

Barthes, Roland: Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet. Alfabeta, 1986.

Bauman, Zygmunt: Döden och odödligheten i det moderna samhället. Daidalos, 1994.

Bauman, Zygmunt: Living on borrowed time - conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo. Polity, 2010

Berggren, Henrik: Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme. Norstedts, 2010.

Calderón de la Barca, Pedro : Livet en dröm. Studentlitteratur, 1992.

Camus, Albert: Fallet. Översättning: Eva Alexanderson. Brombergs, 2007.

Camus, Albert: Främlingen. Översättning: Jan Stolpe. Bonnier, 2009.

Canetti, Elias: Den räddade tungan. Månpocket, 1982.

Carr, Nicholas: The shallows - what the Internet is doing to our brains. W.W. Norton & Company, 2010.

Combüchen, Sigrid: Spill - en damroman. Norstedts, 2010.

Dahlgren, Eva F.: Fallet Sigrid Gillner. Frank, 2008.

Dahlkvist, Tobias: Förtvivlans filosofi. Vilhelm Ekelund och mottagandet av Giacomo Leopardi i Skandinavien. Ellerströms, 2010.

Ekelund, Vilhelm: Lefnadsstämning / Väst-östligt. Ellerströms, 2005.

Ekelund, Vilhelm: Nordiskt och klassiskt / Veri similia I-II. Ellerströms, 1999.

Espmark, Kjell: Minnena ljuger. Norstedts, 2010.

Florin, Magnus: Cirkulation. Bonnier, 2001.

Florin, Magnus: Trädgården. Bonnier, 1995.

Foscolo, Ugo: I skuggan av cypresser : dikter / Ugo Foscolo & Giacomo Leopardi ; i tolkning och med kommentarer av Ingvar Björkeson ; förord av Anders Cullhed. Alastor press, 2007

Gissing, George: Vid Joniska havet - anteckningar från en resa i Syditalien. Atlantis, 2004.

Gustafsson, Lars: Om begagnadet av elden. Atlantis, 2010.

Highsmith, Patricia: En man med många talanger. Spektra, 1974.

Hornborg, Alf: Myten om maskinen. Essäer om makt, modernitet och miljö. Daidalos, 2010.

Klein, Vilhelm: Var Ekelund antisemit? Zindermans, 1964.

Kohlström, Björn: Virginia Woolf - en författarbiografi. h:ström, 2010.

Leopardi, Giacomo: Thoughts and The Broom. Hesperus Press, 2002.

Leopardi, Giacomo: Valda skrifter. Översättning och inledning av Vilhelm Ekelund .(Berömda filosofer III). 2. uppl. Björck & Börjesson, 1925.

Ljung, Per Erik: Drömmar som förplikta - om Vilhelm Ekelund och hans läsare. Ellerströms, 2009.

Lundberg, Kristian: Yarden - en berättelse. Symposion, 2009.

Lundgren, Maja: Mäktig Tussilago. Bonnier, 2010.

Müller, Herta: Andningsgunga. Wahlström & Widstrand, 2009.

Müller, Herta: Kungen bugar och dödar. Wahlström & Widstrand, 2009.

Olsson, Anders: Ekelunds hunger. Bonnier Alba, 1996.

Rilke, Rainer Maria: Testamente. Ersatz, 2008.

Sebald, Winfried Georg, Saturnus ringar : en engelsk vallfart, Bonnier, Stockholm, 2008. (omläsning)

Sebald, Winfried Georg, Vertigo, Harvill, London, 1999 (omläsning)

Sebald, Winfried Georg, The emigrants, Harvill, London, 1997 (omläsning)

Singer, Wolf: Från hjärna till medvetande. Daidalos, 2010.

Solnit, Rebecca: Wanderlust - a history of walking. New edition. Verso, 2002.

Svevo, Italo: As a man grows older. New York Review Books, 2001.

Svevo, Italo: Ytterligare bekännelser. Atlantis, 1994.

Theorin, Johan: Blodläge. Wahlström & Widstrand, 2010.

Wiking-Faria, Pablo: Freden, friköpen och järnplogarna - drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700-1900. Diss. Göteborgs universitet, 2009.

Wodehouse, P G: Stiff upper lip, Jeeves. (1963).

Woolf, Virginia: London. Ellerströms, 2009.


LÄSTA BÖCKER 2011:

Auster, Paul: Sunset Park. Faber and Faber, 2010.

Bakewell, Sarah: How to live or A life of Montaigne in one question and twenty attempts at an answer. New York, Other Press, 2010.

Bernhard, Thomas: Andhämtningen. Alba, 1988.

Bernhard, Thomas: Ett barn. Alba, 1990.

Bernhard, Thomas: Gamla mästare : komedi. Tranan, 2010.

Bernhard, Thomas: Helt enkelt komplicerat och andra texter. Norstedts, 1991.

Bernhard, Thomas: Kylan. Alba, 1989.

Bernhard, Thomas: Källaren. Alba, 1987.

Bernhard, Thomas: Orsaken. Alba, 1986.

Bernhard, Thomas: Skogshuggning. Tranan, 2007.

Bernhard, Thomas: Undergångaren. Tranan, 2004.

Bernhard, Thomas: Wittgensteins brorson. Norstedts, 1988.

Borchert, Wolfgang: Utanför dörren : fjorton prosastycken och ett drama. Bokförlaget perenn, 2008.

Chandler, Raymond: Killer in the rain. Pan Books, 1983.

Claeson, Stewe: Mördaren är död. Norstedts, 2011.

Dagerman, Stig: Tysk höst. Norstedts, 2010.

Ekman, Johannes: Den nödvändiga pessimismen : klarsyn och svartsyn i dikt och tanke. Carlssons, 2011.

Ekman, Kerstin: Grand final i skojarbranschen. Bonniers, 2011.

Epiktetos: Handbok i livets konst. Översättning och förord: Anders Håkansson. Bakhåll, 2000.

Eriksson, Therese: Kerstin Ekman : en värld av berättelser. Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2011.

Faulkner, William: En ros åt Emily och andra noveller. Carlssons förlag, 1990.

Faulkner, William: Springarspel och fem andra kriminalberättelser. Prisma, 1984.

Fries, Carl: Europas morgon - en medelhavsbok. Wahlström & Widstrand, 1974.

Gauss, Karl-Markus: De döende européerna. Bokförlaget perenn, 2008.

Giono, Jean: Blue boy. Counterpoint, 2000.

Giono, Jean: An Italian journey. The Marlboro Press/Northwestern University Press, 2001

Giono, Jean: Kullen. Elisabeth Grate bokförlag, 2010.

Giono, Jean: Mannen som planterade träd. Elisabeth Grate bokförlag, 2007.

Giono, Jean: Vårvinden. Atlantis, 2000.

Gissing, George: The private papers of Henry Ryecroft. 1903.

Gustafsson, Lars: Mot noll : Matematiska fantasier strax intill det kungliga rummet. Art factory, 2011.

Homeros: Odysséen. Tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson. Natur & kultur, 2008.

Honegger, Gitta: Thomas Bernhard : The making of an Austrian. Yale university press, 2001.

Lagercrantz, Olof: Vid sidan av: Möten med författare från fyrtiotal till sjuttiotal : Dagboksanteckningar i urval av Richard Lagercrantz och Stina Otterberg. Wahlström & Widstrand, 2011.

Lindberg, Bo: Seneca : människosläktets lärare. Atlantis, 2010.

Lundberg, Kristian: Och allt skall vara kärlek. Ordfront, 2011.

Lundberg, Kristian: Eldätaren. Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2004.

Lundberg, Kristian: Malmömannen. Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2006.

Lundberg, Kristian: Grymhetens stad. Leopard, 2007.

Müller, Herta: Hunger och siden. Tranan, 2011.

Nádas, Péter: Egen död. Rámus, 2009.

Pettersson, Gunnar: Nattsvärmaren. Norstedts, 1980.

Pettersson, Gunnar: Reträtten. Norstedts, 1982.

Pettersson, Gunnar: Idiotikon. Janus, 1985.

Pettersson, Gunnar: Endast propagandan är sann. Moderna Tider, 1995.

Pettersson, Gunnar: Mannen som kom tillbaka från de döda : en bok om skandalförfattaren Gustaf

Ericsson. Ordfront, 2000.

Pound, Ezra: ABC of reading. Faber & Faber, 1951.

Sebald, W. G. Austerlitz. Hamilton, 2001. (omläsning)

Stensdotter, Karin: En underbar roman. Tusculum, 2011.

Tengroth, Stellan: Tillväxt till döds. Stellan Tengroth, 2010.

Woolf, Virginia, To the lighthouse. Wordsworth Classics, 1994

Woolf, Virginia, Mot fyren. Bonnier, 2010.


LÄSTA BÖCKER 2012:

Bergman, Hjalmar: Hans nåds testamente. 1910.

Bergman, Hjalmar: Herr von Hancken. 1920.

Bernhard, Thomas: Prose. Seagull Books, 2010. [1967]

Björk, Nina: Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde. Wahlström & Widstrand, 2012.

Borges, Jorge Luis: Alefen. Bonniers, 2011.

Dienstag, Joshua Foa: Pessimism : philosophy, ethic, spirit. Princeton U.P., 2006.

Enander, Crister: Den radikala jukeboxen. Hägglunds, 1992.

Enander, Crister: Skiftande speglar : essäer och porträtt. Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2011.

Engdahl, Horace: Cigaretten efteråt. Bonniers, 2011.

Fries, Carl: Hem till jorden : minne och återkomst. Wahlström & Widstrand, 1977.

Gustafsson, Lars: Elden och döttrarna. Nya och valda dikter. Atlantis, 2012.

Gustafsson, Lars: Mannen med den blå cykeln : drömmar ur en gammal kamera. Atlantis, 2012.

Judt, Tony: Illa far landet. Karneval, 2011.

Judt, Tony: The memory chalet. Vintage Books, 2011.

Lagerlöf, Selma: En herrgårdssägen. 1899.

Lagerlöf, Selma: Kejsarn av Portugallien. 1914.

Lichtenberg, Georg Christoph: Aforismer. Atlantis, 1997.

Lindqvist, Sven: Myten om Wu Tao-tzu. Bonniers, 1967.

Lispector, Clarice: Hemlig lycka. Tranan, 2008.

Ljungquist, Walter: Dam i svart - en berättelse. Janus, 1983.

Lucretius: Om tingens natur. Natur och kultur, 2002.

Magris, Claudio: Donau. Forum, 1990.

Mazower, Mark: Den mörka kontinenten - Europas nittonhundratal. Daidalos, 2000.

Rankin, Ian: The black box. St. Martin's paperbacks, 1993.

Rankin, Ian: Let it bleed. St. Martin's paperbacks, 1996.

Rankin, Ian: Mortal causes. St. Martin's paperbacks, 1997.

Rankin, Ian: The hanging garden. St. Martin's paperbacks, 1999.

Rosenberg, Göran: Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Bonniers, 2012.

Rosenfeld, Sidney: Understanding Joseph Roth. University of South Carolina Press, 2001.

Roth, Joseph: Radetzkymarschen. Aldus/Bonniers, 1966.

Roth, Joseph: Judar på vandring. Atlantis, 2010.

Roth, Joseph: Spindelnätet. Ruin, 2012.

Roth, Joseph: Den falska vikten. Ruin, 2004.

Roth, Joseph: Legenden om den helige drinkaren. Pontes, 1991.

Roth, Joseph: Nikolaus Tarabas - En gäst på denna jord. Tiden, 1958.

Roth, Joseph: Job - Roman om en vanlig människa. Författarförlaget, 1988.

Roth, Joseph: The collected stories of Joseph Roth. W. W. Norton & Co, 2002.

Roth, Joseph: The silent prophet. Peter Owen, 2002.

Roth, Joseph: What I saw - Reports from Berlin 1920-1933. W. W. Norton & Co, 2003.

Saunders, Doug: The myth of the muslim tide - Do immigrants threaten the west? Vintage books, 2012.

Sebald, W. G. Efter naturen. En elementardikt. I: Dikt, proas, essä. Bonniers, 2011.

Sebald, W. G. Svindel. Känslor. I: Dikt, prosa, essä. Bonniers, 2011.

Solnit, Rebecca: Gå vilse. En fälthandbok. Daidalos, 2012.

Trenter, Stieg: Tragiskt telegram. Bonniers, 1947.

Trenter, Stieg: Eld i håg. Bonniers, 1949.

Trenter, Stieg: Lek, lilla Louise!. Bonniers, 1950.

Trenter, Stieg: Ristat i sten. Bonniers, 1952.

Trenter, Stieg: Aldrig näcken. Bonniers, 1953.

Trenter, Stieg: Tiga är silver. Bonniers, 1955.

Trenter, Stieg: Kalla handen. Bonniers, 1957.

Trenter, Stieg: Springaren. Bonniers, 1958.

Trenter, Stieg: Tolfte knappen. Bonniers, 1965.

Tunström, Göran: Juloratoriet. Bonniers, 1983.

Yates, Richard: The collected stories. Vintage Books, 2004.

Yates, Richard: The Easter Parade. Vintage Books, 2008. [1976]

Yates, Richard: A special providence. Vintage Books, 2008. [1969]

Yates, Richard: Disturbing the peace. Vintage Books, 2007. [1975].

Yates, Richard: Young hearts crying. Vintage Books, 2008. [1984].

Yates, Richard: Cold Spring Harbor. Vintage Books, 2008. [1986].

Zweig, Stefan: Världen av i går - En europés minnen. Ersatz, 2011.


LÄSTA BÖCKER 2013:

Ahlin, Lars: Fångnas glädje. Alba, 1977. [1947]

Ahlin, Lars: Inga ögon väntar mig. 1944.

Arendt, Hannah: On violence. 1969.

Almqvist, Carl Jonas Love: Hvad är en tourist? : brev och korrespondenser från en utrikes resa. Med inledning och kommenater av Kurt Aspelin. Akademiförlaget/Gumpert, 1961.

Andersson, Lars: Snöljus. Norstedts, 1979.

Auster, Paul: Vinterdagbok. Bonniers, 2013.

Bauman, Zygmunt & Donskis, Leonidas: Moral blindness - The loss of sensitivity in liquid modernity. Polity, 2013.

Bernhard, Thomas: Heldenplatz. Tranan, 2011.

Bjurström, C. G.: Albert Camus - från främlingskap till landsflykt. Bonniers, 1957.

Brusewitz, Gunnar: Drömmen om antipoden : dagboksblad från Tasmanien. Sandbergs bok & papper, Eskilstuna, 1984.

Brusewitz, Gunnar: Strandspegling. En bok för alla, 1993. [1979]

Brusewitz, Gunnar: Vägval i minnesmark. Wahlström & Widstrand, 1992.

Brusewitz, Gunnar: Fyra årstider - blad ur naturens kalender. Wahlström & Widstrand, 1970. [Samlingsutgåva innehållande Höstdagbok (1963), Vårdagbok (1964), Vinterdagbok(1965), Sommardagbok (1966)].

Brusewitz, Gunnar: Folk och färder i Halland. Gunnar Brusewitz och Ringsegårdens Konst & Café, 2003.

Camus, Albert: Den första människan. Bonniers, 1997.

Camus, Albert: Brev till en tysk vän. Lind & Co., 2005.

Coetzee, J. M.: Elisabeth Costello. Brombergs, 2003.

Enander, Crister: Ett skott i natten och andra litterära essäer. Carlsson, 2007.

Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Landsortsseder. Bonniers, 2012.

Ford, Richard: Kanada. Brombergs, 2013.

Ford, Richard: Wildlife. Vintage, 1991. [1990]

Giono, Jean: Mannen från bergen. Elisabeth Grate bokförlag, 2013.

Gustafsson, Lars: Tennisspelarna - en berättelse. Norsteds. 1977.

Haffner, Sebastian: En tysk mans historia - Minnen 1914-1933. Norstedts, 2002.

Highsmith, Patricia: Mr Ripley - en man med många talanger. Norstedts, 2013.

Highsmith, Patricia: Mr Ripley - en man utan samvete. Norstedts, 2013.

Highsmith, Patricia: Mr Ripley - en man med onda avsikter. Norstedts, 2013.

Kertész, Imre: Dossier K. En sjävbiografi. Weyler, 2007.

Kertész, Imre: Galärdagbok. Norsteds, 2002.

Kertész, Imre: Mannen utan öde. 1975. (i: Mannen utan öde; Fiasko; Kaddish för ett ofött barn. Norstedts, 2007.

Kertész, Imre: Fiasko. 1988. (i: Mannen utan öde; Fiasko; Kaddish för ett ofött barn. Norstedts, 2007.

Kertész, Imre: Kaddish för ett ofött barn. 1990. (i: Mannen utan öde; Fiasko; Kaddish för ett ofött barn. Norstedts, 2007.

Kertész, Imre: The Holocaust as culture. [Innehåller även: Cooper, Thomas: Imre Kertész and the post-Auschwitz condition; A conversation with Imre Kertész]. London: Seagull Books, 2011.

Kertész, Imre / Esterházy, Peter: Protokollen. Norstedts, 2002.

Kertész, Imre: Den engelska flaggan. Weyler, 2008.

Kertész, Imre: En annan. Krönika över en förvandling. Norstedts, 2003.

Kertész, Imre: Det landsförvisade språket. Essäer och tal. Norstetds, 2007.

Kertész, Imre: Likvidation. Norsteds, 2004.

Lundberg, Kristian & Enander, Crister: Hat & bläck : en dialog om klasshat, litteratur och människans värde. Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2013.

Marcus Aurelius: Meditations. Translated with notes by Martin Hammond; with an introduction by Diskin Clay. Penguin, 2006.

Milosz, Czeslaw: Mitt Europa. Brombergs, 2011.

Milosz, Czeslaw: Ärlig betraktelse. Brombergs, 2011.

Morante, Elsa: Historien. Norstedts, 2012.

Nilsson Piraten, Fritiof: Millionären och andra berättelser. Kabusa, 2008. [1965]

Persson, Leif G W: Den döende detektiven. Bonniers, 2010.

Persson, Leif G W: En annan tid, ett annat liv. Bonniers, 2003.

Persson, Leif GW: Grisfesten. Bonniers, 1978.

Persson, Leif GW: Linda - som i Lindamordet. Bonniers, 2005.

Proust, Marcel: Om läsning. Pontes, 2007.

Trenter, Stieg: Farlig fåfänga. Bonniers, 1944. (En av flera omläsningar...)

Trenter, Stieg: Dockan till Samarkand. Bonniers, 1959. (En av flera omläsningar...)

Wivallius, Lars: Självbiografi : brev och prosastycken i urval utgivna av Erik Gamby. 2. uppl. Bokgillets förlag, 1957.

Woolf, Virginia: Mrs Dalloway. Bonniers, 2011.


LÄSTA BÖCKER 2014:

The Atheism of Giacomo Leopardi. Cosetta Veronese & Pamela Williams (red.). Troubador Publishing, 2013.

Björnsson, Anders: Svindleriets ädla konst - en idébiografi över Joseph Roth. Dialogos, 2014.

Camus, Albert: Landsflykten och riket. Bonniers, 1957.

Chandler, Raymond: Playback. [1958].

Chandler, Raymond: The long good-bye. [1953].

Chandler, Raymond; The little sister. [1949].

Compagnon, Antoine: En sommar med Montaigne. Atlantis, 2014.

Danius, Sara: Den blå tvålen - romanen och konsten att göra saker och ting synliga. Bonniers, 2013.

Elensky, Torbjörn: Italo Calvino - skönlitteraturen som livsform. h:ström, 2014.

Enquist, Per Olov: Liknelseboken - en kärleksroman. Norstedts, 2013.

Espedal, Tomas: Gå - eller konsten att leva ett vilt och poetiskt liv. Lindelöws, 2014.

Fallada, Hans: Ensam i Berlin. Lind & Co, 2013.

Fioretos, Aris: Halva solen. Norstedts, 2012.

Frisch, Max: Människan uppträder under holocen. Bonniers, 1980.

Gauss, Karl-Markus: Hundätarna i Svinia - en resa till romerna i Slovakien. Perenn, 2009.

Johnson, Eyvind: Grupp Krilon. Bonniers, 1941.

Johnson, Eyvind: Krilons resa. Bonniers, 1942.

Johnson, Eyvind: Krilon själv. Bonniers, 1943

Klippvik, Ola: Vikbodagbok. Natur & kultur, 2009.

Kyrklund, Willy: Tvåsam. 1949.

Kyrklund, Willy: Solange. 1951.

Kyrklund, Willy: Mästaren Ma. 1953.

Kyrklund, Willy: Aigaion. 1957.

Kyrklund, Willy: Till Tabbas. 1959

Kyrklund, Willy: Polyfem förvandlad. 1964.

Kyrklund, Willy: Den rätta känslan. 1974.

Kyrklund, Willy: Om godheten. 1988.

Lindgren, Torgny: Ormens väg på hälleberget. Norstedts, 1982.

Lindgren, Torgny: Till sanningens lov. Norstedts, 1991

Lindgren, Torgny: Hummelhonung. Norsteds, 1995.

Lindgren, Torgny: I Brokiga Blads vatten. Norstedts, 1999.

Lindgren, Torgny: Pölsan. Norstedts, 2002.

Lindgren, Torgny: Minnen. Norstedts, 2010.

Lindgren, Torgny: Klingsor. Norstedts, 2014.

Lindqvist, Sven: Ett förslag. Bonniers, 1955.

Lindqvist, Sven: Handbok. Bonniers, 1957.

Lindqvist, Sven: Hemmaresan. Bonniers, 1959.

Ljungquist, Walter: Dam i svart - en berättelse. Janus, 1983.

Melberg, Arne: Essä. Daidalos, 2013.

Modiano, Patrick: Lilla smycket. Elisabeth Grate bokförlag, 2014.

Modiano, Patrick: Dora Bruder. Elisabeth Grate bokförlag, 2014.

Modiano, Patrick: Place de l'Etoile. Bonniers, 2014.

Modiano, Patrick: De yttre boulevarderna. Norsteds, 2014.

Modiano, Patrick: Nätternas gräs. Elisabeth Grate bokförlag, 2014.

Munro, Alice: Nära hem. Pocketförlaget, 2013.

Munro, Alice: Kärlek, vänskap, hat. Atlas, 2013.

Nilsson, Jenny Maria: Albert Camus - varken offer eller bödel. h-ström, 2013.

Olsson, Jan Olof: 1914. Bonniers, 1964.

Simenon, Georges: Maigret och oskulden. Bonniers, 1989.

Svensson, Per: Vasakärven och järnröret - om den långa bruna skuggan från Lund. Weyler, 2014.

Theorin, Johan: Rörgast. Wahlström & Widstrand, 2013.

Tjäder, Per Arne: Gare d'Austerlitz - en bok om Patrick Modiano. Daidalos, 2014.

Trenter, Stieg: Lysande landning. Bonniers, 1946.

Trenter, Stieg: Tragiskt telegram. Bonniers, 1947.

Trenter, Stieg: Sjöjungfrun. Bonniers, 1966.

Williams, John: Stoner. Natur & kultur, 2014.

Östergren, Klas: Twist. Natur & kultur, 2014.


LÄSTA BÖCKER 2015:

ANDERSSON, Lars: De våra - en kriminalistisk roman. Bonniers, 2015.

BERGMAN, Hjalmar: Markurells i Wadköping. [1919].

BOSERUP, Ester: Jordbruksutveckling och befolkningstillväxt.Liber, 1979.

BROLIN, David: Omprövningar - svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till 80-tal. Selanders, 2015.

BRYNJOLFSSON, Erik & McAffe, Andrew: Den andra maskinåldern - Arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi. Daidalos, 2015.

CALVINO, Italo: Klätterbaronen. Bonnier, 2008. (omläsning)

CALVINO, Italo: En valförrättares dag. Bonniers, 1965.

CALVINO, Italo: Kosmokomik. Lind & Co, 2003.

CALVINO, Italo: Six memos for the next millennium. Vintage, 1996.

ENANDER, Crister: Dagar vid Donau - författare nära Europas hjärta. Carlsons, 2015.

ERIKSSON, Ulf I.: På intet stå - Anteckningar om Nietzsche, Rimbaud, Ekelund och andra. Ellerströms, 2014.

GUSTAFSSON, Lars: Doktor Wassers recept. Bonniers, 2015.

HALLBERG, Erik: Havrefolket - studier i befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770-1930. Diss. Göteborg : Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2013.

HIOLMLUND, Sofia: Jorden vi ärvde - arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930. Diss. Stockholms universitet, 2007.

HORNBORG, Alf: Nollsummespelet - teknikfetischism och global miljörättvisa. Daidalos, 2015.

JAMES, P. D.: Ett slags rättvisa. Wahlström & Widstrand, 1998. (omläsning)

JAMES, P. D.; Death in holy orders. Faber and Faber, 2001.(omläsning)

JAMES, P. D.: The murder room. Faber and Faber, 2003.(omläsning)

JAMES, P. D.: Devices and desires. Faber and Faber, 1989.(omläsning)

LAGERKVIST, Pär: Gäst hos verkligheten. [1925]

LAGERKVIST, Pär: Bödeln. [1933].

LAGERKVIST, Pär: Dvärgen. [1944].

LARSMO, Ola: Förrädare. Bonniers, 2012.

LEOPARDI, Giacomo: Moraliska småskrifter. Celanders, 2015.

MANKELL, Henning: Mördare utan ansikte. Ordfront, 1991. (omläsning)

MANKELL, Henning: Den vita lejoninnan. Ordfront, 1993.

MANKELL, Henning: Italienska skor . Leopard, 2013.

MANKELL, Henning: Svenska gummistövlar. Leopard, 2015.

MELBERG, Arne: Litteratur i tid - Åtta kapitel ur tidens litteraturhistoria. Daidalos, 2015.

MODIANO, Patrick: De dunkla butikernas gata. Norstedts, 2014.

MONTAIGNE, Michel de: Essayer. Bok 1. Ny översättning och kommentarer av Jan Stolpe. Atlantis, 2012.

MUSIL, Robert: Om dumheten. Vesper, 2015.

MUSIL, Robert: Den unge Törnes förvillelser. Aldus/Bonniers, 1969.

MUSIL, Robert: Mannen utan egenskaper. Volym 1. Bonniers, 1983.

PERLESTAM, Magnus: Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820. Diss.Historiska institutionen, Lunds universitet, 1998.

PERSSON, Leif GW: Gustavs grabb. Bonniers, 2011.

RANKIN, Ian: Dead souls.Orion, 2004. (omläsning)

RANKIN, Ian: Adress Fleshmarket Close. Månpocket, 2007. (omläsning)

RANKIN, Ian: I de dödas namn. Månpocket, 2008. (omläsning)

RANKIN, Ian: Rebus sista fall. Minotaur, 2009. (omläsning)

ROBINSON, Peter: Gallows view. Pan Books, 1987.

ROBINSON, Peter: A dedicated man. Pan Books, 1988.

ROBINSON, Peter: A necessary end. Pan Books, 1989.

ROBINSON, Peter: The hanging valley. Pan Books, 1989.

ROBINSON, Peter: Past reason hated. Pan Books, 1991.

ROBINSON, Peter: Wednesday's child. Pan Books, 1996.

ROBINSON, Peter: Efter alla år av saknad. Minotaur, 2003.

ROBINSON, Peter: In a dry season. Pan Books, 2000.

ROBINSON, Peter: Mörkrets alla färger. Minotaur, 2009.

ROBINSON, Peter: Kall som graven. Månpocket, 2011.

ROBINSON, Peter: Roten till det onda. Månpocket, 2012.

ROBINSON, Peter: Bad boy. Månpocket, 2012.

ROBINSON, Peter: I mörkrets skugga. Månpocket, 2015.

ROBINSON, Peter: Själens dunkla rum. Forum, 2015.

SHELLEY, Mary: Frankenstein eller Den moderne Prometeus. Bakhåll, 2008.

SOLNIT, Rebecca: Det avlägset nära. Daidalos, 2014.

SOLNIT, Rebecca: Män förklarar saker för mig. Daidalos, 2015.

STENDAHL: Rött och svart. En berättelse från nittonde seklet. Forum, 1969.

TIDHOLM, Thomas: Hilding Kvists minnen. Wahlström & Widstrand, 2014.

TOOLE, John Kennedy: Dumskallarnas sammansvärjning. En bok för alla, 2008.

TRENTER, Stieg: I dag röd... Bonniers, 1945.

VERNE, Jules: Till jordens medelpunkt. Månpocket, 1984.

WINBERG, Christer: Hur Västsverige blev västsvenskt.Göteborgs universitet, 2000. 

WOOLF, Virginia: Samlade noveller & prosaskisser. Modernista, 2014.

WOOLF, Virginia: Åren. Bokförlaget h:ström, 2015.


-- Var fan  är  2016????


LÄSTA BÖCKER 2017:

ALMQVIST, C. J. L.: Fyra folklivsberättelser. Kapellet. Skällnora kvarn. Grimstahamns nybygge. Målaren. Norstedt, 1965.

ALMQVIST, C. J. L.: Drottningens juvelsmycke. [1834].

ALMQVIST, C. J. L.: Amorina. [1839].
AMBLER, Eric: Dimitrios mask. Hammarström & Åberg, 1984.
ASPLUND, Johan: Angående Raymond Chandler. Korpen, 2004.

ASPLUND. Johan: Ord för ord. En polygraf. Daidalos, 2017.

AUSTER, Paul: 4 3 2 1. Faber & Faber, 2017.

BAKEWELL, Sarah: Existentialisterna. En historia om frihet, varat och aprikoscocktails. Bonniers, 2017.
BAUMAN, Zygmunt: Retrotopia. Polity, 2017.

BERGMAN, Hjalmar: Herr von Hancken. 1920.

BJÖRNSSON, Anders: Svindleriets ädla konst. En idébiografi över Joseph Roth. Dialogos, 2104.
CHANDLER, Raymond: The big sleep. 1939.
CHANDLER, Raymond: Farewell, my lovely. 1940.

CHANDLER, Raymond: The high window. 1942.
CHANDLER, The lady in the lake. 1943.
CHANDLER, Raymond: The little sister. 1949.

CHANDLER, Raymond: The long good-bye. 1953.
CHANDLER, Raymond: Playback. 1958.

EKELÖF, Gunnar: Dikter i Grönköpings veckoblad. Utgivna med en inledning och kommentarer av Daniel Möller. Gunnar Ekelöf-sällskapet, 2016.
EKERWALD, Carl-Göran: Läsa innantill och bli en annan. Om skönlitteraturens nyttighet. Karneval, 2006.

ENANDER, Crister: "Vi ger oss inte. Vi försöker igen." Anteckningar om Lars Gustafsson. Ord & Kultur, 2016.
ENANDER, Crister: I motstånd växer tanken. Från Klara Johanson till Simone de Beauvoir. Heidrun, 2015.

FEUCHTWANGER, Lion: Oppermanns. Nilson förlag, 2017.
GERDEHAG, Peter: Landet som inte längre är. Votum & Gullers, 2017.

GUSTAFSSON, Lars: Poeten Brumbergs sista dagar och död. En romantisk berättelse. Norstedts, 1959.

GUSTAFSSON, Lars: Bröderna. En allegorisk berättelse. Norstedts, 1960.

GUSTAFSSON, Lars: Följeslagarna. En äventyrsberättelse. Norstedts, 1962.
GUSTAFSSON, Lars: Den egentliga berättelsen om herr Arenander. Anteckningar. Norstedts, 1966.

GUSTAFSSON, Lars: Herr Gustafsson själv. Bonniers, 1971. [omläsning]

GUSTAFSSON, Lars: En kakelsättares eftermiddag. Natur och kultur, 1991. [omläsning]

GUSTAFSSON, Lars: Fru Sorgedahls vackra vita armar. Atlantis, 2008. [omläsning]

GUSTAFSSON, Lars: Mannen på den blå cykeln. Drömmar ur en gammal kamera. Atlantis, 2012. [omläsning]
HADOT, Pierre: Vad är antikens filosofi? Daidalos, 2015. [omläsning]

HAGERMAN, Maja: Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta. Norstedts, 2015.

ISHIGURO, Kazuo: The remains of the day. 1989.

ISHIGURO, Kazuo: The buried giant. 2015.
LAGERLÖF, Karl Erik: Samtal med 60-talister. Bonniers, 1965.

LARSSON, Carl: Jag. Bonniers, 1931.
LIDBECK, Agnes: Finna sig. Norstedts, 2017.
LINDGREN, Torgny: Pölsan. Norstedts, 2002. [omläsning]

LJUNGQUIST, Walter: Dam i svart, Janus, 1983. (n:te omläsningen)
LO-JOHANSSON, Ivar: Jordproletärerna. Bonniers, 1941.
MELBERG, Arne: Läsaren Lagercrantz. Elva författarskap i sällskap med Olof Lagercrantz.  Daidalos, 2017.

RANKIN, Ian: Mortal causes. 1994.
RANKIN, Ian: Let it bleed. 1996.
RANKIN, Ian: Black and blue. 1997.

RANKIN, Ian: The hanging garden. 1998.

RANKIN, Ian: Dead souls. 1999.
RANKIN, Ian: Set in darkness. 2000.
RANKIN, Ian: A question of blood. 2004.
RANKIN, Ian: Fleshmarket Close. 2004.
ROTH, Joseph: The emperor's tomb. Overlock Press, 2002 [1938].
ROTH, Joseph: The hotel years. New Directions, 2015.
ROTH, Joseph: Hotel Savoy. Overlock Press, 2003 [1924].

SAFRANSKI, Rüdiger. Tid : vad den gör med oss och vi med den. Daidalos, 2016.
SJÖBERG, Birger: Kvartetten som sprängdes. Bonniers, 1924.
SJÖGREN, Lennart: Tornet. LT, 1978.
THOMAS, Keith: Människan och naturen. Ordfront, 1988.