Lennart Erling - uppsatsarkiv


Det här är mitt uppsatsarkiv. Ett vilande - men återkommande - intresse för halländsk agrarhistoria har under åren resulterat i några uppsatser. Här finns länkar till uppsatserna i pdf-format.
Ladda ner och läs! Citera gärna, men med korrekt källhänvisning hit.

Arbetsvandringar är ett relativt outforskat område. Jag tar gärna emot synpunkter och idéer. Kanske kommer jag att fortsätta.


1. Laga skifte i Tyllered och Brogård
B-uppsats, Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 
VT 1983. 26 bl. (3,5 MB)

2. Storskiftet i Tvååker 1787-1826 : förlopp, initiativ och resultat
C-uppsats, Historiska institutionen vid Göteborgs universitet,
HT 1984. 52 bl. (7 MB)

3. "...den i senare tider uppdragne Guldgrufwan" - arbetsvandringar från Halland till Bohuslän under sillfiskeperioden 1747-1809
Skrivuppgift 5 hp, Institutionen för data- och affärsverksamhet, Högskolan i Borås. Kurs: Hallands kulturarv och historiska samhällsutveckling, HT 2001. 20 bl. (233 KB)

4. "Wårt Mexico och Peru" - en undersökning av arbetsvandrare från några halländska socknar till det stora sillfisket i Bohuslän under andra hälften av 1700-talet
Uppsats 7,5 hp, Institutionen för data- och affärsverksamhet, Högskolan i Borås. Kurs: Hallands kulturhistoria II, VT 2009. 17 bl. (4,2 MB)


Mer eller mindre regelbundet skriver jag sedan 2008 om läsning och annat på Den långsamma bloggen. Och så finns jag på Facebook.